Medicinale Cannabis ten dienste van patiënten

Wij verenigen beleidsmakers, wetenschappers & patiënten


Ons doel is om de beleidsvormers mee te helpen om een objectief en kostenbesparend beleid te voeren, professioneel en effectief patiëntgericht.

Ook wederzijdse ondersteuning door professionele toegankelijkheid en medewerking te bieden aan het bevoegd departement & universiteiten.

Guy Hofman, oprichter MCC VZW

Universeel platform voor alle betrokken partijen

In de volksmond heeft Cannabis vooral een negatieve weerklank. Om dit taboe te doorbreken betrekken wij zowel beleidsmakers, wetenschappers als patiënten.

Beleidsmakers

Onze activiteiten zijn gebaseerd op de Ministeriële Richtlijn van 2005. Wij wensen echter verder te gaan door beleidsmakers actief te betrekken in onze werking.

Wetenschappers

Medicinaal gebruik van Cannabis is mogelijk dankzij wetenschappelijk onderzoek. Daarom onderhouden wij een sterk contact met de universiteit van Gent en IACM.

Patiënten

Onze doelgroep bestaat uit alle patiënten die in aanmerking komen voor Medicinaal Cannabis gebruik. Samen vormen zij de motor van onze dagelijkse werking.

Wie zijn we?

Medicinale Cannabis Club VZW behartigt de belangen van alle erkende Cannabis patiënten in België. Onze werking is gefundeerd op de Ministeriële richtlijn van 25 januari 2005. De Universiteit van Gent heeft een onderzoek geopend naar medicinale cannabis patiënten en organisaties die daar voor instaan. Wij bouwen onder meer ook verder op gezaghebbende wetenschappelijke bronnen, zoals de Good Agricultural and Collection Practices richtlijnen van de World Health Organization (WHO). Daarnaast doen we ook zelf aan onderzoek en ontwikkeling.

Komt u in aanmerking voor medicinale cannabis?

Volgens het koninklijk besluit van Magie De Block (juni 2015) krijgen artsen voortaan de therapeutische vrijheid om medicinale cannabis voor te schrijven, in hoofdzaak voor MS-patiënten. Personen die in aanmerking komen, dienen overleg te plegen met hun arts die al dan niet een voorschrift zal opstellen.

Onze trouwe partners

Samen met onze partners maken wij het leven van patiënten met MS, kanker, epilepsie of chronische pijn een pak draaglijker en pijnlozer.

 

CNN documentaire over Medicinale Cannabis

CNN, 17/08/2013 : "How Dr Sanjay Gupta changed on his view on Medical Marijuana."

Play video